Дилшоди Ҳабибулло

Ҳимояи рисола:
Дилшоди Ҳабибулло
Шӯрои диссертатионнӣ:
6D.KOA-033
Ихтисос: 6D 06.07.07 — Генетика
Барои дарёфти дараҷаи илмии: доктори фалсафа (PhD) — номзади илмҳои биология
Санаи вориди рисолаи илмӣ: 05.01.2023
Санаи ҳимоя: 10.03.2023
Вақти ҳимоя: 10-00
Суроғаи ҳимоя: к.Айнӣ 299/2
Равиши ҳимоя:
Номи рисола: Тағйирпазирии генотипии аломатҳои аз ҷиҳати хоҷагидорӣ фоиданок дар баъзе навъҳои гандум ва ҳамавлоди ёбоии онҳо дар шароити водии Ҳисор
Роҳбари илмӣ:
Носирова Фируза Юсуфовна
Номзади илмӣ — доктори илмҳои биологӣ, профессор
Ҷои кор — Институти ботаника, физиология ва генетикаи растании Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон
Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ
Тақризи роҳбари илмӣ

Муқарризони расмӣ:

Исмоилов Махсатулло Исроилович
Номзади илмӣ: д.и.б., профессор

Эшонова Зебуниссо Шокировна
Номзади илмӣ:
н.и.к., профессор

Маълумот дар бораи муқарризи дуввум
Ризояти муқарризи дуввум

Тақризи муқарризи дуввум

Муассисаи пешбар: